Отзиви

ОТЗИВИ

Визуализиране ефекта на Life протектор върху кръв

Наблюдението е проведено от: Иван А. Тодоров Експерт – оператор по сложни информационни системи, независим изследовател на Водата.

Визуализиране ефекта на ГАНС Antivirus върху вода и кръв

Наблюдението е проведено от: Иван А. Тодоров Експерт – оператор по сложни информационни системи, независим изследовател на Водата.

За едно по-добро здраве и стабилно бъдеще!

Наблюдението е проведено от: Иван А. Тодоров Експерт – оператор по сложни информационни системи, независим изследовател на Водата.