За нас

За нас

Ние от Плазма Сайънс България

следваме Етоса на фондация Кеше и сме подписали Световния Договор за мир.
Мисията на организацията е да допринесе за създаването на благоденствие, посредством различните приложения на новата плазма технология и установяването на траен световен мир.

Като част от голямото семейство на Фондация Кеше Космически Институт ние изследваме различните приложения на технологията започвайки от селскостопански приложения преминавайки през използването на плазмата като енергоизточник и стигнем до третирането на различни заболявания. Приложенията са практически неизброими и могат да окажат влияние на почти всички свери в нашия живот. Затова е нужно все повече хора да се докоснат и да разберат за технологията. Именно по тази причина създаваме и среда за обучение посредством курсове и преводи, на лекции и литература от Фондация Кеше, за да може всеки да има възможността да изследва и прилага технологията, дори от собствения си дом. Провеждаме и предвиждаме различни експерименти в най-модерни лаборатории, като се опитваме да откриваме нови приложения и да подобряваме вече установени такива. Стремим се да постигнем хармонична среда в България за разпространението, приложението и развитието на технология на индивидуално и институционално ниво.

Множеството добри резултати и взаимодействия с медицински специалисти, специалисти в областта на селското стопанство, инженери …ни карат да вярваме, че технологията е крайно необходима във времена като днешните. Именно за това ще се стремим да достигнем до все повече хора, все повече университети, научни организации, държавни органи, за да можем с най-бързи темпове да постигнем целите си. В същото време продължаваме да обогатяваме компетенциите си, като студенти на Космически Институт към Фондация Кеше и не спираме да се развиваме, като с това разширяваме възможностите и разбиранията си по отношение на различните приложения и ефекти от новата технология.

Открити сме за взаимодействия и партньорства от всякакъв тип с организации, които споделят нашите ценности и цели!

Информация за г-н. Кеше може да намерите на този линк:

https://keshe.foundation/about/mehran-t-keshe

 

Информация за Фондация Кеше :

Фондация Keshe е независима организация с нестопанска цел и нерелигиозна организация, основана от ядрения инженер Мехран Таваколи Кеше, която има за цел да развива нови научни знания, нови технологии и нови решения на големи глобални проблеми като глад, недостиг на вода, липса на електрическо захранване , изменението на климата и болестите чрез използването на специално разработени плазмени реактори, които също така ще дадат възможност на човечеството да пътува в дълбокия космос.

Станете творец и разберете работата на Вселената за доброто на човечеството на тази планета, както и в космоса!

Използването на MaGravs, наноматериали, GANS, течна плазма, полева плазма и други плазмени технологии дойде като нова зора за напредъка на човечеството и работата в хармония с Вселената. Приложенията на конвенционалните технологии са разточителни, вредни и причиняват замърсяване на планетата и всички живи същества. Плазмената технология предоставя решения и подобрява съществуващите методи и използването на ресурси във всички аспекти, които засягат живота на всички същества.