Визуализиране ефекта на Life протектор върху кръв

ОТЗИВИ

Визуализиране ефекта на Life протектор върху кръв

Наблюдението е проведено от: Иван А. Тодоров Експерт – оператор по сложни информационни системи, независим изследовател на Водата.

Въоръжен със знанието, че ние, хората, непрекъснато обменяме с околната среда енергия, информация и вещества реших да помогна във визуализирането на ефекта от едновременното пребиваване на няколко души в среда, наситена с полетата които създава Portable Health Assistant.

Имайки предвид, че всеки от нас, колкото и да изглеждаме еднакво устроени, е цяла една отделна Вселена, очаквах сериозни различия в резултатите от подобно въздействие. Но, както и вие ще се убедите след като видите изображения заснетите на микроскоп, плазмата показа достатъчно сила, за да повлияе позитивно върху всички участници в експеримента.“
Иван А. Тодоров

На 21.03.2022г. в гр. София с участието на 5 доброволци беше извършено микроскопско наблюдение на кръв под въздействието на Life Протектор.

В първата фаза на наблюдението бяха подготвени контроли от кръвта на всички доброволци в моментното им здравословно състояние.

Във втората фаза на наблюдението в помещението, където се намираха доброволците беше включено устройство Life Протектор. 30 минути след активирането му отново проведохме наблюдение на капка кръв по метода на Оксидологията. Резултатите бяха повече от изумителни!

Картината при всички доброволци показваше натоварено в по-голяма или по-малка степен общо състояние на организма. Кръвта беше с намалена виталност и наличие на множество включвания, в някои от случаите се наблюдаваха тромбоцитни и засилени еритроцитни агрегации.

Ако оставим чисто визуалното различие в изображенията преди и след въздействието на Life Протектор, изводът от извършеното наблюдение на кръвта при всички беше осезаемо повишаване на виталността на кръвните клетки, значително подобрение на реологията на кръвта, осезаемо изчистване от голям брой включвания в кръвта във вид на кристализации, разсейване на тромбоцитни и еритроцитни агрегации. Заслужава си да се отбележи и активирането на обменните и отделителните процеси във всички участници по времето на експеримента, което също е показател за раздвижването на всички процеси в организма в следствие на благоприятното въздействие Life Протектор.

Доброволец 1

Кръвна проба на Доброволец 1 - Преди включване на Life Протектор.

Доброволец 1

Кръвна проба на Доброволец 1 - 30 минути след включване на Life Протектор.

Доброволец 2

Кръвна проба на Доброволец 2 - Преди включване на Life Протектор.

Доброволец 2

Кръвна проба на Доброволец 2 - 30 минути след включване на Life Протектор.

Доброволец 3

Кръвна проба на Доброволец 3 - Преди включване на Life Протектор.

Доброволец 3

Кръвна проба на Доброволец 3 - 30 минути след включване на Life Протектор.

Доброволец 4

Кръвна проба на Доброволец 4 - Преди включване на Life Протектор.

Доброволец 4

Кръвна проба на Доброволец 4 - 30 минути след включване на Life Протектор.

Доброволец 5

Кръвна проба на Доброволец 5 - Преди включване на Life Протектор.

Доброволец 5

Кръвна проба на Доброволец 5 - 30 минути след включване на Life Протектор.