Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

Настоящите правила и условия уреждат отношенията между ПЛАЗМА САЙЪНС България ЕООД, дружество регистрирано в Търговския регистър с ЕИК: 207409724, със седалище и адрес на управление: България, гр. Пловдив, ж.к. Тракия бл.171 Д наричано по-нататък ПЛАЗМА САЙЪНС или „plasma-science.com“ или „Сайтът“, и всяко лице, което извършва покупка на уебсайта plasma-science.com, наричан по-нататък „интернет потребител“ и наричани общо „страните“. Потребителят декларира, че е на възраст или има родителско разрешение и има правоспособност да сключи договор, позволявайки му да направи поръчка на настоящия уебсайт. Страните се съгласяват, че техните отношения се регулират изключително от тези общи условия на продажба. Тези условия могат да се променят и в тази връзка приложимите условия са тези, които са в сила към момента на подаване на поръчката на сайта

 1. НАЛИЧНОСТИ НА ПРОДУКТИ

Нашите продукти и ценови предложения са валидни, ако са видими на Сайта към момента на поръчката, с изключение на специални предложения, чиито конкретен срок на валидност е посочен на Сайта. Интернет потребителите ни могат да се запознаят с наличността на продукти и на информационната страница на всеки продукт. При поръчка на изделие, което се окаже недостъпно, plasma-science.com си запазва правото да анулира поръчката, като информира потребителя. При поръчка на няколко продукта, ако някой от продуктите се окаже окончателно недостъпен, plasma-science.com ще информира интернет потребителя за невъзможността за изпращане на неналичната вещ. Останалата част от поръчката ще бъде обработена и изпратена на клиента в рамките на сроковете, обявени в сайта.

Потребителят може да избере и цялостното отменяне на поръчката си, като уведоми отдел „Обслужване на клиенти” на plasma-science.com по телефона или по електронна поща.

 1. ПОРЪЧКА

Как да поръчате от plasma-science.com?

Може да създадете свой профил. Може да продължите и без регистрация.

Извършването на поръчката ви се извършва на няколко етапа:

– потребителят попълва своята кошница с продукти,

– потребителят избира начина си на доставка,

– потребителят избира начина си на плащане,

– ползвателят изпраща искането си за плащане,

– накрая потребителят получава от plasma-science.com имейл потвърждаващ поръчката му.,

Нашите цени

Цените, показвани на сайта, са посочени в български лева.

Показваните цени са цените, определени от търговския отдел на ПЛАЗМА САЙЪНС, това са максималните препоръчителни цени, които могат да варират в зависимост от търговската политика на ПЛАЗМА САЙЪНС.

Какви са начините на плащане?

Потребителят може да плати с Банков превод.

Потребителят може да плати с банкова карта.

Потребителят може да плати с Наложен платеж.

Потребителят може също така да пристъпи към плащането на покупките си чрез код за отстъпка подарък от ПЛАЗМА САЙЪНС.

Потребителят ще може да използва един или повече кодове за отстъпка, за да плати цялата или част от поръчката си на plasma-science.com.

Възможно е, според размера на поръчката, да:

 • се използва цялата сума от кода за отстъпка и да се доплати с друго разплащателно средство, ако е необходимо.

plasma-science.com си запазва правото да откаже поръчка, ако съществува предходен спор относно плащането или необичайно висок брой поръчки от даден потребител.

Доказателство за поръчката / плащането:

Освен ако не е доказано друго, нашите компютърни записи и тези на нашите доставчици на услуги, поддържани в разумни условия за сигурност, ще представляват доказателство за всички транзакции между plasma-science.com и Вас. В съответствие с правилата ние архивираме поръчките в надеждна среда. Потребителят има достъп до нея на уебсайта plasma-science.com в полето „Моят профил“. Във всеки случай, plasma-science.com препоръчва на потребителя да запази имейла за потвърждаване на поръчката му.

 1. ДОСТАВКА

До къде доставяме поръчаните от вас продукти?

Продуктите се доставят само и единствено до редовни офиси на Спиди и ЕКОНТ на територията на България, които потребителят е посочил в поръчката си. Потребителят може също да избере доставка и на адрес.

Какви са сроковете за доставка?

Времето за доставка, обявено в уеб сайта, е считано от датата на изпращане на продуктите. Закъсненията за доставка не могат да надвишават 30 дни от валидирането на поръчката от Сайта. Потребителят се информира за изпращането на поръчката си автоматично по имейл.

Какво да направя, ако отсъствам по време на доставката?

Потребителят, който отсъства по време на доставката, ще бъде потърсен отново съгласно правилата на съответния куриер и, ако в срок от 10 работни дни доставката не бъде осъществена, продуктът ще бъде върнат обратно на plasma-science.com. След това сайтът ще се свърже с потребителя и при отсъствие на негов отговор в рамките на 7 дни се приема, че потребителят е упражнил правото си на отказ.

 1. ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ

plasma-science.com запазва пълна собственост върху продуктите, закупени онлайн, докато потребителят не изпълни всички свои задължения и, по-специално, до пълното заплащане на цената и разходите за доставка(ако има такива), когато те са за негова сметка. В случай на грешка, независимо по коя вина, в резултат на която потребителят е получил различен от поръчания от него продукт, същият следва незабавно да го върне за сметка на ПЛАЗМА САЙЪНС.

 1. ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ

Винаги имате право да върнете стоката си в рамките на 30 дни. Периодът за връщане започва да тече от деня, в който е извършена доставката на последната стока(и) от Вашата поръчка. Разноските по връщането са за ваша сметка. Срокът за възстановя е 3 работни дни след получаването на върнатата стоката.

Ако желаете да върнете нещо, моля, използвайте следните стъпки:

 1. Уврете се, че стоката отговарят на вида, в който е получена.
 1. Изпратете емайл ( info@plasma-science.com ) в който да посочите номера на вашата поръчка и банкова сметка по която да се възстановят парите.

Условия, на които трябва да отговаря стоката

Потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно или заменени закупените стоки, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Стоката трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат стоката, които не отговарят на тези условия:

Стоките да НЕ са с нарушена цялостна опаковка;

Стоките да НЕ са надраскани или повредени по какъвто и да е било начин;

Стоките да НЕ са със замърсявания;

Стоките да НЕ са отваряни или поправяни;

Стоките да НЕ са с премахнат етикет;

Стоки или продукти, произведени според изискванията на потребителя или ясно персонализирани по негово искане;

Стоките да НЕ са с липсващи части.

5.1 При установена злоупотреба имаме правото да изтрием съответния профил на клиент от базата ни данни.

5.2. Изисквания за упражняване правото на отказ от договора от разстояние и право на връщане на продукта при покупка онлайн

5.3 Условия за упражняване правото на отказ от покупка онлайн

Потребителят може да отиде в секцията „Моите поръчки“, „Връщане на продукт“, за да получи номер за връщане и за да опише причината за връщането.

Потребителят може също да уведоми ПЛАЗМА САЙЪНС България ЕООД за решението си за отказ от договора чрез ясна и недвусмислена декларация-уведомление на следния адрес:

 • по пощата: За отдел Обслужване на клиенти, ж.к. Тракия Блок 171Д, офис ПЛАЗМА САЙЪНС, гр. Пловдив, п.к. 4000;
 • чрез имейл на info@plasma-science.com

Потребителят може също да уведоми ПЛАЗМА САЙЪНС България ЕООД за решението си за отказ от договора чрез телефонно обаждане.

В случай на връщане потребителят ще трябва да опакова внимателно продукта и да приложи към него информация за покупката и изрично отбелязване „Право на отказ”.

Потребителят има право да избере начина на връщане на продукта – чрез куриер или поща. plasma-science.com не поема разходите по връщането на продуктите и не носи отговорност в случай на неполучаване на продукта на посочения за връщане адрес. За по голяма сигурност се препоръчва на потребителите да използват куриерската фирма, която им е доставила продуктите. Всички разходи и рискове, свързани с връщането на продукта, са отговорност и задължение на потребителя.

Само продуктите, върнати в пълен комплект, в отлично състояние и с информация за доставката, ще бъдат приети. В противен случай връщането ще се счита за несъответстващо на условията за връщане и няма да бъде възстановено от plasma-science.com.

5.4 Последици от връщането

В случай че потребителят спази описаната по-горе процедура за връщане, възстановяването на платената сума се извършва в рамките на 3 дни от получаването на продуктите от plasma-science.com по банков път.

В случай на плащане с банков превод, възстановяването се извършва по банков път.

plasma-science.com не е юридически задължен да възстанови допълнителни разходи за доставка, ако сте избрали по-скъп метод за доставка от стандартния режим, предлаган на сайта.

 1. ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДУКТИТЕ НИ

6.1. Обща информация

Законова гаранция по Закона за защита на потребителите(ЗЗП):

Независимо от търговската гаранция, която може да бъде предоставена на онлайн потребителя, plasma-science.com носи отговорност за липсата на съответствие на продадения продукт в съответствие с разпоредбите на ЗЗП, чл.105 и сл.

plasma-science.com също така е обвързан и със законовата гаранция за скрити дефекти при условията, посочени в ЗЗП и съгласно чл.115 и сл. Съгласно закона:

Чл. 105. от ЗЗП: (1) Продавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба.

(2) Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до една година след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.“.

Чл. 106. от ЗЗП: За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:

 1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;
 2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;
 3. е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача;
 4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока).

Търговецът е обвързан и от гаранцията за скритите дефекти на продаваното, което го прави негодна за употребата, за която е предназначена, или която намалява толкова много качествата му, че купувачите не биха го купили, или биха дали по-ниска цена, ако е знаел за скритите дефекти.

plasma-science.com напомня на потребителя, че в контекста на законовата гаранция за съответствие:

– той има период от една година от доставката на продукта за предявяване на рекламация;

– той може да избира между поправката или замяната на продукта при условията за поемане на разходите за доставка, предвидени в ЗЗП;

– не е необходимо да се доказва наличието на липса на съответствие на стоката от потребителя в рамките на шест месеца след доставката на продукта. За първите 6 месеца това е задължение на търговеца, а след тях на потребителя.

Потребителят също така е уведомен, че законната гаранция за съответствие се прилага независимо от търговската гаранция, която може да бъде предоставена.

Търговска гаранция

Някои продукти, продавани на Сайта, могат да се ползват и от търговска гаранция, чиято продължителност е посочена на продуктовата страница на съответните изделия.

В случай, че изделието, поръчано по Интернет, е предмет и на търговска гаранция, потребителят ще получи най-късно в момента на получаване на поръчката си документ, в който ще бъде посочено съдържанието на търговската гаранция, изпълнението й, продължителност и териториален обхват, както и името и адреса на поръчителя. Търговската гаранция обаче не се прилага в случай на проблем, причинен от небрежност, влошаване или неподходящо използване на продукта от интернет потребителя. Всъщност, plasma-science.com насочва вниманието на потребителя към повреди или неизправности, които могат да бъдат само последица от неправилна инсталация или манипулиране на оборудването.

6.2.Условия за упражняване на гаранциите

Ако продуктът на потребителя се окаже дефектен по време на срока на законовата или търговска гаранция или не е в съответствие с поръчката, той отправя искане за поправка на plasma-science.com. За да направи рекламация през сайта plasma-science.com, потребителят трябва да отиде в „Моят профил“, „Моите поръчки“, и да посочи затрудненията или неизправностите, възникнали при съответния продукт.

Като част от гаранцията plasma-science.com предлага на потребителя да изпрати по куриер продукта си на plasma-science.com. Поемането на разходите за куриерската услуга ще се извършва при предвидените от закона условия.

След получаване на продукта от страна на plasma-science.com, той ще провери по-специално дали се покрива от законната или търговската гаранция, и ще извърши ремонта или стандартната замяна на продукта. Ако причината за неизправността попада в обхвата на законовата или търговската гаранция, и се установи, че продуктът не може да бъде поправен или не може да бъде заменен с идентичен или еквивалентен продукт, тогава платената цена ще бъде възстановена под формата на ваучер или превод по сметката на потребителя. Във всички случаи plasma-science.com ще предложи най-подходящото решение (замяна на дефектната част, замяна на артикула или възстановяване на сумата).

В случай на неправилно връщане под претекст за дефект, злоупотреба или, ако потребителят не е прочел и не е приложил инструкциите на ръководствата за отстраняване на проблеми, предоставени на сайта или по друг подходящ начин, това връщане за рекламация ще се счита за незаконосъобразно и за неотговарящо на условията за това. По същия начин, всички върнати продукти без да са придружени с генериран от системата номер на рекламация ще се третират като нередовни. Напомня се, че потребителят е свободен да избере начина на изпращане на своя продукт и да се застрахова в случай на загуба, кражба или унищожаване на неговата пратка. Plasma-science.com не носи отговорност за невъзможност за получаване на куриерските пратки. И накрая, потребителят отговаря за правилното опаковане на неговия продукт при изпращане по куриер.

 1. ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

7.1. Център за обслужване на клиенти

За всеки въпрос или затруднение, свързани с покупка, направена на уебсайта plasma-science.com, може да се свържете с центъра за обслужване на клиенти:

– по телефона посочен в сайта от 9:00 до 17:00 часа от Понеделник до Петък, с изключение на официалните празници.

– От страницата: https://plasma-science.com

7.2 Посредничество при потребителски спорове

В съответствие с разпоредбите на ЗЗП всеки потребител може да се възползва от процедурата за алтернативно решаване на потребителски спорове по смисъла на този закон.

Процедурата за посредничество при потребителски спорове и използването на померителни комисии е уредена в Глава девета от ЗЗП, чл.181а и сл.

 1. ЦЯЛОСТ

Тези Общи условия на продажба се състоят от всички клаузи, които ги съставят. Невъзможността от позоваване на някое от тези условия, не може да представлява отказ от тези условия. В случай на невалидност на една от клаузите, това не води до невалидност на останалите клаузи.

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И СПОРОВЕ

9.1 Настоящите Общи условия за продажба са предмет на българското законодателство. Съдът с компетентна юрисдикция в случай на спор ще бъде този определен съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

Потребителят е информиран за възможността да прибегне в случай на спор до помирителна комисия съгласно ЗЗП, процедура за медиация или друг алтернативен начин за разрешаване на спорове.

9.2 В случаите и в контекста на договор за продажба от професионален към професионален клиент (фирма), страните изрично се съгласяват да подчиняват този договор на българското право.

ФОРМА НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Ако потребителят желае да заяви правото си на отказ от договора от разстояние в съответствие с разпоредбите на законодателството и условията, предвидени в член 5 по-горе, той може да използва формуляра по-долу:

На Вниманието на : ПЛАЗМА САЙЪНС България ЕООД, адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия бл. 171 Д, офис ПЛАЗМА САЙЪНС, за отдел Обслужване на клиенти,

С настоящото Ви уведомявам за отказа си от договора от разстояние между мен и вас, свързан с продажбата на следните стоки:

– Име и артикулен номер на продукта:

– Поръчано на:

– Получено на:

– Номер на поръчка:

Име на клиента в началото на поръчката:

Адрес на клиента в началото на поръчката:

Подпис на клиента в случай на уведомяване на този формуляр на хартиен носител:

Дата:

Организацията е създадена да допринесе за създаването на благоденствие, посредством различните приложения на новата плазма технология и установяването на траен мир.