Какво е ГАНС

КАКВО
Е ГАНС?

Какво е сегашното знание за състоянието на материята

Преди да обясним какво е ГАНС нека видим какво казва науката до сега.

Както вече знаем до сега има 4 състояния на материята. Твърдо, течно, газообразно и плазма.

Както виждаме когато нагреем материя в твърдо състояние то се променя в течно. Ако продължаваме да добавяме топлина , ще се промени е газообразно. Ако след това продължим то ще се превърне в Плазма. Ако разгледаме от плазмена гледна точка, а именно взаимодействие на маграв полета с други , ще видим ,че след като сме добавили енергия под формата на топлина то основната материя си е променила изначалното състояние. Благодарение на това знание вече можем да

Как с маграв поллетата обясняваме процесите на сегашното знание

От книгата на Кеше снимката на атома и обяснение за вътрешният баланс спрямо външните условия.

Как вече с магарав можем да правим ганс

СЪЗДАВАНЕ НА МАТЕРИЯ ЧРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МАГНИТНО – ГРАВИТАЦИОННИ ПОЛЕТАТА (MaGrav)

Тъй като всичко, което виждаме, е създадено от взаимодействието на Полетата, ние вече  можем да започнем да разбираме този процес и да създаваме всеки материал, който искаме или от който се нуждаем, чрез взаимодействие на Полетата.

Създаването на материал CO2 (въглероден диоксид) GANS беше първият път, когато видяхме CO2 газа като твърдо вещество. Създавайки правилните условия на MaGrav в малък контейнер, ние сме в състояние да привлечем въглеродa от нашата среда. Това води до създаването на CO2 като материал на GANS. GANS: Ново състояние на материята; молекула на газ (GAs), която става (Nano) Нано сама по себе си и се появява като (Solid) твърдо състояние на материята. Можем да кажем, че ГАНС е четвъртото състояние на материята а именно прехода на материята с антиматерията (невидимата енергия Маграв полета). Подобно на магнита тези Полета (енергия) излиза извън видимото физическо очертание на материала (ГАНС).

Разбирайки това взаимодействие на Полетата, можем да се научим да създаваме каквато си поискаме материя и в каквото си искаме състояние .

КАКВО Е ГАНС

GANS е акроним, създаден от Mehran Keshe, който описва ново състояние на материята, създадено от ” GA s до N ano на S solid”. GANS е важна част от плазмените учения на Фондация Кеше и е описано напълно в глава 4 от книгата на М.Т.Кеше „Структурата на светлината“.

Някои атоми и молекули освобождават и/или абсорбират магнитни и/или гравитационни полета. Освободените полета са достъпни за усвояване от други обекти. Фондацията Keshe разработи начин, по който да събере тези свободно течащи полета от околната среда в използваема субстанция, която Keshe нарече GANS .

Един организъм например ще излъчва полета, от които иска да се отдели (да се освободи) и ще абсорбира полета, които може да използва или от които има спешна нужда. Предпоставката е, че в непосредствената среда на организма трябва да има подходящи полета за абсорбция.

Инструмент е разработен от Фондацията, който се състои от компоненти, които могат да абсорбират полета и да създават ГАНС; вещество, което съществува в специално агрегатно състояние. Могат да бъдат създадени различни видове ГАНС с различни желани енергийни свойства, които могат да се използват поотделно или в комбинация за различни приложения. Всеки тип ГАНС има специфична сила на полето в зависимост от химичните елементи в ГАНС.

Използването на различни ГАНС с различна напрегнатост на полето или използването на двойни намотки с нано покритие с плазмени батерии предизвиква насочен поток на поле от по-силните към по-слабите полета.

Ако тези полеви потоци се насочват през организъм, организмът има възможност да абсорбира необходимите части от тези полеви потоци или да освободи излишък от полета в околната среда, или те могат да бъдат събрани в използваем ГАНС .

С тази технология се поддържат самолечебните сили на организма на ниво полета, които изграждат самия организъм. Поради това не са необходими химически агенти и процеси, тъй като заздравяването става на ниво взаимодействие с магнитно поле.

GANS Е КОНТЕЙНЕР ЗА ПЛАЗМА

За да можем да обясним плазмата, трябва да можем да обясним ГАНС. И така, какво е това? ГАНС е газ в нано състояние. Това е четвъртото състояние на материята заедно с твърдо, течно и газообразно състояние.

Някои атоми и молекули освобождават и/или абсорбират магнитни и/или гравитационни полета. Освободените полета са достъпни за усвояване от други обекти. Разработен е начин за събиране на тези свободно течащи полета от околната среда в използваема субстанция, която се нарича GaNS (газ в нано състояние). Така че по същество GaNS е контейнер за плазмена енергия.

Има 4 основни вида GaNS, които се използват най-често:

Co2 Gans ( въглероден диоксид ГАНС – сиво/бяло )

ZnO gans ( цинков ГАНС – бял )

CuO Gans ( Медни ГАНС – зелено/тюркоазено )

CH3 Gans ( железен ГАНС – оранжево )

GaNS може да се направи от всичко. От калций през билки до злато. Всеки ГАНС носи собствено магнитно и гравитационно поле.

ZnO (цинк) GANS употреби/приложения

Цинкът е ключов компонент в повече от 80 човешки метаболитни цикъла и играе важна роля при заздравяването на рани. Магнитните/гравитационните полета на ZnO GANS и/или ZnO течната плазма взаимодействат с полетата на човешките емоции и следователно могат да бъдат използвани за укрепване и балансиране на човешките емоционални нужди. Течната плазма на ZnO GANS се нарича „плазма на мира“.

ZnO здравни приложения: ZnO GANS вода (ZnO течна плазма) може да се прилага навсякъде, където се използва течната плазма на CO2 GANS, тъй като емоционалният дисбаланс, конфликтите и стресът са най-честите причини за човешки заболявания и заболявания. ZnO плазмата подпомага почти всички лечебни процеси.

CuO GANS Употреби/Приложение 

Медта представлява физическото тяло (във връзка с полевите взаимодействия); засяга мускулната тъкан и нервната система. Медта е отговорна за добрата комуникация през нервите, а медта действа като дезинфектант. Фондацията Ghana Keshe, в сътрудничество с Националния институт за атомни изследвания, проведе тестове, при които замърсената с микроби питейна вода беше почистена с CO2 и CuO GANS вода. The

замърсената вода беше почистена от замърсители и превърната в питейна вода.

Бактерии, соли и дори арсен и живак се неутрализират чрез прилагане на CuO GANS вода до точката, в която тези вредни елементи вече не се откриват в тестовите проби от замърсена вода. Водата CuO GANS може да се използва в много области като естествена дезинфекция. (напр. помещения, където се произвежда храна, болници, кухни, тоалетни, бани и т.н.). CuO се използва и за производство на енергия.

CH3 GANS Употреби/Приложение  ( НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ХОРА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ )

Водата CH3 GANS ще енергизира силно тялото и е питателна. Например, CH3 GANS вода, комбинирани с ZnO GANS вода и CO2 GANS вода, ще дадат следните резултати. Плазменото поле на водата CH3 GANS дава енергия на тялото, докато плазмените полета на водата ZnO GANS поддържат нервната система. Плазмените полета на водата CO2 GANS действат върху мускулите и нервната система. Въглеродът във водите CH3 и CO2 GANS освобождава енергия, докато водородът на водата CH3 GANS и кислородът на водата CO2 GANS се комбинират, за да осигурят влага, която е необходима на тялото. Енергията на водорода на водата CH3 GANS става храна за тялото. Водата ZnO GANS поддържа нервните връзки, които са необходими за асимилиране на енергия в тялото.

CO2 GANS: Употреби/Приложения

Водата CO2 GANS може да се използва чиста или разредена в зависимост от изискванията за обработка. Активира клетките, ревитализирания тялото и укрепва имунната система. Водата CO2 GANS е много полезна при всякакви мускулни наранявания. Когато се използва като спрей, веднага облекчава болката.