Околна среда

ОКОЛНА
СРЕДА

Чрез изграждането на МАГРАВ плазмени реактори

можем да балансираме (пречистим) околната среда на планетата Земя

Можем да имаме Чист въздух, Чиста вода и Здрава почва.

Новият процес на обеззаразяване може да доведе до нови възможности за превръщане на радиоактивните материали в полезни и приложими материали, които могат да се използват за научно развитие, селскостопанска употреба и производство на енергия за преобразуване на материи.

Можем да върнем баланса на околната среда!

В това видео можем да видим как радиоактивен материал се балансира до безопасен