Нано покриване

Нано слоеве са изградени от моно атомни частици и кухини (контейнери) съдържащи магнитни и гравитационни полета. Тези магнитно – гравитационни кухини (контейнери) задържат плазма от дадения материал.

Нано частиците са частици от различни материали с размер от 1 до 100nm. Те могат да бъдат от всеки материал.

Какво представляват наночастиците? В изучаването на физиката на плазмата, нано частиците се използват за две различни цели. Първата употреба е да се създаде GANS наночастици (газ в нано състояние), докато втората е да действа като носител или проводник за предаване на Магнитно-гравитационни полета в различен или конкретен честотен диапазон.

Нано се отнася до мащаба, с който работим, в този случай с размера на атом. Частиците са просто физическа материя, така че имаме работа с материя с размер на атом.

За повече информация може да изгледате видеото.

снимка с електронен микроскоп на НАНО покрита мед

Всички материали могат да бъдат с нано покритие. В плазмената технология медта се използва основно за по-голямата част от приложенията, но също така и например цинкът за производството на ZnO ГАНС.

Не подреждайте медните парчета едно върху друго и не ги натискайте от тук нататък. Трябва да минимизирате контакта с тях (например като ги държите за ръбовете, изключително внимателно, за да не повредите или смачкате създадените нанослоевете.

След процеса на НАНО покриване медната плоча изглежда така. Не всеки НАНО покрит материал ще е черен (например Цинк).

Има много начини за НАНО покриване, но нека разгледаме 3 от тях.

  1. Чрез използването на горелка.
  2. Чрез използването на Натриева основа (NaOH) и Калиева основа (KOH) във вода.
  3. Чрез използването на плазмено поле.

 

  1. Чрез използването на горелка.

Внимавайте да не напукате или повредите нанослоевете!

Ако задържим пламъка твърде дълго върху определена част от частта, тя ще се зачерви и нанослоят ще се повреди (ще се отлепи от проводника). Дори и в тази ситуация е важно да знаете, че това не означава, че съответният меден проводник вече не може да се използва. Ще бъде необходимо само да почистите старателно повредения нано слой. За целта е достатъчно да оставим проводника да изстине и след това ще трябва да разтъркаме повредената зона със суха кърпа, като внимаваме да не я докосваме с ръце. След като тези повредени нанослоеве бъдат отстранени, можем да изгорим зоната отново, за да създадем ново покритие на нанослой.

 

Внимателен! След като приключим с нано покритието от едната страна на материалът, ние го обръщаме от другата страна и повтаряме процеса, като този път движим пламъка в посока, обратна на първата страна (ще постигнем “огледалното” нано покритие от противоположната страна).

По този начин двете лица ще бъдат нано покрити в една и съща посока. 

    2.Чрез използването на Натриева основа (NaOH) и Калиева основа (KOH) във вода.

Стъпка 1.

Смесваме 40 гр. на литър вода Натриева основа (NaOH) и 10 гр. Калиева основа (KOH). Готовият разтвор го изсипваме в пластмасова кутия в която ще сложим материалът за НАНО покриване.

Стъпка 2.

Поставете материалите които искате да НАНО покривате в разтвора. Водният разтвор трябва да покрие материалите за НАНО покриване.

 

Стъпка 3.

След две седмици премахваме разтвора от кутията. Оставяме разтвор които да покрива дъното на кутията и материалът които виси над разтвора.

Стъпка 4.

На всеки 6 часа, през следващите 5 – 6  дни, вземете мултицет (настроен на 200 mv DC) и докоснете с отрицателния полюс (черен) в единия край на платката и с положителния полюс (червен) на няколко позиции на ръбовете на платката за източване на напрежението на платката.

За намотки, ако имате двойна намотка, докоснете изхода на намотката с отрицателния полюс на мултицет и на входа на намотката докоснете положителния полюс на мултиметъра за макс. 10 секунди, за да източите напрежението от бобината.

Когато този процес приключи, никога не докосвайте материала с нано покритие и се уверете, че намотките и/или платките никога не се докосват. Уверете се, че докосвате намотките/платките САМО за краищата им или жиците, на които са били окачени, когато трябва да повдигнете, за да предотвратите увреждане на нано слоевете.


 

Стъпка 5.

След като НАНО материалът е готов трябва да неутрализираме Натриева основа (NaOH) и Калиева основа (KOH) която е полепнала по материалът. Можем да използваме разтвор от Вода и Оцет или Вода и 20гр. на литър вода Лимонена киселина (C6H8O7.).

     3. Чрез използването на плазмено поле.

Когато в продължение на определено време протича определен плазмен поток (MAGRAV) през материал се образуват НАНО слоеве. Различните материали се нуждаят от различен по сила и продължителност плазмен поток за да се образува НАНО покритие. Когато правите ГАНС в реактор това може ясно да се види как на не НАНО материалът как се образуват черни или бели структури  (в зависимост от материалът).

Безкрайни благодарности на г-н. Кеше и хората от Фондация Кеше, за това че толкова години работят неуморно и ни дават знанието с което можем да променим коренно живота си.