CO2 GANS

CO2 ГАНС се произвежда с цинкова плоча, свързана с медна плоча с нано покритие  в 0,1% до 20% разтвор на солена вода . Например, 50 грама сол се разтварят напълно в един литър чиста вода и се изпразват в пластмасовата кутия. Плочите трябва да са приблизително 80% във водата, на 2 см над дъното на съда и на 4 до 7 см един от друг. Плочите са свързани чрез медна жица с нано покритие. На повърхността се създава Аминокиселина на ZnO ГАНС. Има два различни варианта за производство на CO2 ГАНС. ( ВНИМАНИЕ : никога не пийте ГАНС и не докосвайте с която и да е част от тялото).

CO2/ZnO ГАНС смес в съотношение 90:10

По време на производството на CO2 ГАНС винаги се произвежда и част от ZnO (цинков оксид) ГАНС . Терминът CO2 ГАНС се отнася до варианта, при който CO2/ZnO ГАНС се произвежда в съотношение 90 към 10. Ниският дял на ZnO не може да бъде изключен, но не играе роля. За да се произведе този ГАНС , между свързващите проводници на медната плоча или намотка с нано покритие се поставя зелен светодиод. (Вижте снимката). Дългият край на светодиода (+ полюс) е свързан към свързващия проводник на медната плоча с нано покритие, а късият край (- полюс) към свързващия проводник на цинковата плоча. Този CO2 ГАНС е кремав, сивкаво бял, плочите трябва да висят на около 2 см над дъното на съда и свързващите проводници над водата не трябва да я докосват. След няколко часа ГАНС ще се образува между плочите и ще се утаи на земята след известно време.

CO2/ZnO ГАНС смес в съотношение 20:80

Между свързващите проводници на плочите не се поставя светодиод. Двата свързващи проводника трябва да са с нано покритие и завъртяни заедно обратно на часовниковата стрелка. Производството на тази смес работи много бързо, но съдържанието на CO2 е ниско в сравнение със съдържанието на цинк. Въпреки това е важно да се обърне внимание на целта, за която се произвежда този ГАНС , тъй като той е основно базиран на ZnO ГАНС. В допълнение, той се произвежда без светодиод и може да се помисли дали не се произвеждат CO2 ГАНС и ZnO ГАНС със светодиод, за да се смесят пропорционално правилно заедно.

Безкрайни благодарности на г-н. Кеше и хората от Фондация Кеше, за това че толкова години работят неуморно и ни дават знанието с което можем да променим коренно живота си.