За едно по-добро здраве и стабилно бъдеще!

ОТЗИВИ

За едно по-добро здраве и стабилно бъдеще!

Наблюдението е проведено от: Иван А. Тодоров Експерт – оператор по сложни информационни системи

Когато преди дни направихме микроскопско заснемане на вода, заредена с продуктите на Плазма Сайънс  Pulvex, Anti-virus и Mineralium, наблюдавайки изображенията възникна естествено въпроса – „Какво всъщност означава всичко това?“ Затова сметнах за уместно да дам някои разяснения. От многогодишните ми изследвания на водата съм стигнал до няколко категорични извода – водата има памет за всяко съприкосновение на човека с нея, за всяко събитие, на което е свидетел, и за всяко вещество, докоснало нейната повърхност. Нещо повече, тя може да ни покаже чрез образи и картини дори каква е същностната природа на веществото, с което е влязла в съприкосновение. Ще дам прост пример. Pulvex GANS е изработен въз основа на пчелен прашец, който съдържа множество полезни за човека микро и макроелементи. Пчелите внимателно и търпеливо събират цветния прашец, като отлично знаят при кой цвят да отидат в най-подходящото за събиране време. Старателно складират на задните си крачка прашеца, докато достигне определено тегло, след което бързо го транспортират до кошера, за да бъде преработен в така обичания от всички нас медец…  

Нека погледнем:

Въздействието на Pulvex GANS върху водата.

pulvex

Снимка 1. Пчелите обикалят цвят след цвят

pulvex

Снимка 2. Да направят цветен прашец! Интересно, нали?

Ако погледнем контролната вода преди добавянето на Плазма Сайънс Mineralium GANS, ще видим не особено впечатляваща картина на естествените включвания във водата…

kontrola mineralium

Снимка 3. Контрола

Но ето какво се случва след добавянето на информацията и енергията, носени от Плазма Сайънс Mineralium GANS.

Всички включвания се пренареждат в мощни хармонични структури и засияват с ярка енергия…

mineralium

Снимка 5. Вода под въздействието на Mineralium GANS

mineralium

Снимка 6. Вода под въздействието на Mineralium GANS

Явлението се обяснява просто по Закона за подобието – хармоничните структури пораждат хармонични процеси в средата, в която се разгръщат. Човешкото тяло е съставено над 70 % от вода. Затова преносът на хармоничната информация и силна енергия в него са в състояние за броени минути да променят общото му здравословно състояние към по-добро. Както показа наблюдението на капка жива кръв при 7 души доброволци, 20 минути след приема на чаша вода, заредена с Anti-virus , при всички настъпи осезаема и видима промяна – изчезнаха тромбоцитни и еритроцитни агрегации, силно намаляха кръвните клетки с деформирани мембрани, подобри се подвижността (реологията) и виталността на наблюдаваните клетки. Видно бе и активното отделяне на отработени вещества и токсини в кръвната плазма, което е доказателство за мощно активиране на процес на очистване на организма от токсини.

От опит мога да споделя, че не са никак много продуктите в нашия свят, които могат да провокират толкова бърз и динамичен процес на промяна в общото състояние на кръвта у човека. А там, където има хармония, има и добро здраве. Просто защото с помощта на подобни продукти човешкият организъм получава възможността добре да се храни и добре да се чисти на клетъчно ниво. В него се активират всички микро и макроелементи, метали и минерали, което дава възможност на организма да рестартира процесите на самоконтрол, саморегулация и само изцеление. По този начин ние може да се освободим от редица неразположения по най-естествения за нас начин – чрез качествена информация и силна енергия, доставени чрез заредената вода до всяка клетка в нашето тяло.