Какво е плазма?

Плазмата е първоначалното състояние на материята във Вселената. Повечето хора знаят само за останалите три състояния на материята. Твърди вещества, течности и газове.

Но често забравят за съществуването на 4-тото състояние. Всички знаят, че атмосферата е газова, океана е течен и земята на която стоим е твърда. Това са трите състояния на материя които съществуват. И разликата между тези състояния е нивото на енергия съществуващо в тях. Плазмата е четвъртото състояние на материята на Земята. Например: имаме кубче лед, което е твърдо. Ако го нагреем, кубчето ще се разтопи и ще стане течност. Ако продължим да го нагряваме, течността ще започне да се изпарява превръщайки се в газ. Но какво ще стане ако продължим да нагряваме този газ? Температурата ще достигне няколко хиляди градуса и този газ ще се йонизира. По-голямата част от останалите молекули или атоми ще останат само ядро, тъй като електроните се разделят и се движат независимо. Този йонизиран газ е смесица от електрони, неутрални молекули и положително и отрицателно заредени йони, които си взаимодействат. Това е Плазма! Плазмата е първото състояние на материята във Вселената, защото 100% от цялата видима материя във Вселената съществува в състояние на плазма. Слънцето е гигантска плазма, планетите също са плазма и нашето тяло е изградено от плазма. Следователно всичко е плазма! С новото разбиране за плазмената наука можем да създаваме различни приложения които да отговарят на нуждите на обществото. Едно от тях е GANS.

Какво е GANS?

GANS означава „Газ в нано твърдо състояние на веществото“. Когато говорим за състоянието на материята на газа, имаме предвид молекули като кислород, водород, въглероден диоксид и т.н. Това е най-малко плътното от известните ни материални състояния. Ако мислим за различни материални състояния, имаме газ, течност, твърдо вещество и сега имаме GANS. Това е състояние на материята, което можем да създадем и е най-близо до първоначалния източник на енергия. Фондация Кеше откри, че GANS, изсушен, както и в допир с вода, е полезен като източник на енергия и може да се използва във всички области на здравеопазването, земеделието, енергетиката, космическите технологии, транспорта, околната среда и т.н. Получаване на GANS е резултат, когато въглеродът във въздуха се свързва с кислород от солен разтвор. В един вид плазмен балон, състоящ се от магнитни и гравитационни полета, тази връзка се въвежда в материална форма. Тази материя поглъща светлината (полетата) и ги съхранява и освобождава според търсенето. Всяка частица GANS е като слънце! Нано материалите в състояние GANS са най-свръхпроводящите и изолационни материали, които някога сме познавали. Сега когато знаем как да правим различни GANS материали, можем да осигурим нужната енергия на всяка клетка в тялото на човека, животното или растението за да функционира правилно.

Защо е необходимо да използваме GANS?

Да вземем за пример нашето тяло. То е изградено от множество клетки. За да функционират правилно тези клетки се нуждаят от енергията на различни елементи. Различните клетки използват енергията на различни минерали като калций, магнезий, фосфор, цинк и др. Когато тези клетки не получат нужната енергия се нарушава тяхната функция. Това води до нарушения в биохимичните процеси в тялото в следствие на което се образуват болести. Благодарение на иновативната плазмена наука, вече можем да контролираме доставката на тези енергии към клетките без да се налага да приемаме различни храни, добавки или хапчета. Това ще доведе до по-пълноценен живот обвързан с по-малко разходи и ще сложи край на разхищението на природните ресурси.

Всичко, което трябва да знаем за вирусите

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ВИРУСИТЕ

Както обяснихме в статията “Защо все още няма лечение за COVID-19 ?” ( натисни тук ) вирусите имат магнитно и гравитационно поле и представляват енергийни пакети.

Вирусите и бактериите са едни от най-старите форми на живот. Те са навсякъде и присъствието им не може да бъде премахнато. Следователно, никой не е предпазен от това да се зарази. Поддържането на висока лична и жилищна хигиена намалява количеството на някои от тях, но те винаги ще присъстват около нас. Докато бактериите могат да бъдат или вредни или полезни, то почти всички вируси са болестотворни. Според клетъчната теория, всички живи организми са изградени от клетки. Групи от клетки създават тъкани, органи и организми. Размножаването на клетките става по пътя на деленето им и всяка нова клетка се образува в резултат на делене на изходната (майчина) клетка. Вирусите са единственото изключение от клетъчната теория.

 

 

Това означава, че вирусите не са съставени от клетки, те не са в състояние на автономно производство на енергия и те не могат да се размножават сами. Те се нуждаят от клетка-гостоприемник, от която да вземат енергия и която да извърши възпроизвеждането вместо тях. Тоест, за да оцелеят и да се възпроизведат, вирусите консумират от енергийния бюджет на гостоприемника за създаването на следващото поколение вируси.

КАК УБИВА КОРОНАВИРУСЪТ

Много са факторите за това какво ще се случи при срещата на вируса с нашият организъм, но най-общо принципът е следният:

От горните дихателни пътища, инфекцията слиза в белият дроб и бързо го обхваща. От белият дроб тя преминава в кръвта и се разнася навсякъде. В началото не беше ясно какви ще са отраженията върху всички останали органи, както и дали инфекцията ще проникне в мозъка, който се смята за по-защитен, защото има и един допълнителен филтър — кръвно-мозъчната бариера. Тази особена защита не позволява на всичко, което “плува” в кръвта, да навлезе в мозъка. Малко по-късно обаче се установи, че коронавирусът мутира до нови версии, които имат способността да заразят всяка тъкан или орган, включително и мозъкът. Специалистите предполагат, че коронавирусът удря в най-слабото място на човека, а то е за всеки различно.

След като навлезе в нашето тяло, коронавирусът се прикрепя към дадена клетка и прониква в нея през нейната мембрана. След като е в клетката, той атакува нейните енергийни централи (митихондриите) и нарушава хомеостазата на калция в клетката. По този начин вирусът уврежда нашите клетки и те не функционират както трябва. Когато това се случи, нашето тяло активира програма, чрез която да отстрани увредените клетки. Това е така наречената апоптоза или програмирана клетъчна смърт.

Плазмените полета на коронавируса във взаимодействие с тези на калцият, води до превръщането му в твърдо състояние под формата на калциеви соли, които се отлагат в клетката. Това е причината при ЯМР да наблюдаваме калцификация на клетките във всички органи, с които е взаимодействал коронавирусът. В действителност коронавирусът сам по себе си не би бил толкова смъртоносен, ако не взаимодействаше с калция.

Изследванията показват още, че освен намаляване нивата на калций, коронавирусът води до повишаване нивата на фосфор, с дългосрочен ефект върху структурата на ДНК и РНК. С други думи, той може да предизвика генетична модификация в бъдеще.

Човек се счита за заразен само ако вирусът е проникнал вътре в клетките. След като превземе клетката, той прави многобройни свои копия, за да превземе повече клетки. Когато коронавируса не успее да проникне в тях и остане извън клетките, той става уязвим за имунната система и лесно може да бъдат изгонени.

КАЛЦИФИКАЦИЯ НА КЛЕТКИТЕ — НЕВИДИМАТА ЗАПЛАХА СЛЕД ИЗКАРАН КОРОНАВИРУС

Пост-COVID усложненията са различни в зависимост от най-тежко увредените тъкани и органи. Симптомите са десетки, защото независимо дали е заради непълноценното функциониране на белия дроб, или от затруднението на сърцето, намаляването на кислорода рефлектира веднага негативно върху мозъка. Мозъка няма резерви. Той използва на момента кислорода и глюкозата, които идват с кръвта. Щом падне концентрацията на кислорода в кръвта, мозъка изпада в кислороден глад (хипоксия). Това води до нарушение на функциите на мозъка с последващи когнитивни и емоционални проблеми.

Лекарите смятаха, че усложнения могат да се появят само при хората, изкарали умерено-тежко и тежко коронавируса. Но има стряскащи данни, че усложнения възникват и след леките случаи на COVID. При лабораторните изследвания се установява обективно влошаване и на хроничните заболявания. Можем да кажем, че пораженията от вирусът изглеждат трайни. Преболедувалите от COVID-19 се оплакват от драстично влошено качество на живот или в най-добрият случай не са в състояние да се върнат към обичайното си ежедневие и работен ритъм.

С опита, който се натрупа с увеличаването на COVID-19, се изясни механизмът на системно засягане на организма в резултат на инфекцията. В основата на леталният изход и всички усложнения след изкаран коронавирус, един от главните фактори за това, се оказа калцификацията на клетките. Въпреки, че в момента усилията на здравните системи са за овладяване на новата вълна и острите случаи, СЗО разпозна в калцификацията невидима, но огромна заплаха за здравето на изкаралите COVID-19.

Например, поради коронавируса и неговия ефект върху белодробните тъкани и калцификацията им, ако прекаралите COVID-19 не вземат навременни мерки да отстранят калцификацията, специалистите предвиждат, че повечето от тях (над 96%) ще умрат от рак или ще страдат през по-голямата част от живота си от заболявания, причинени от тежките белодробни увреждания. Същото ще бъде и когато коронавируса засегне черния дроб, бъбреците и храносмилателната система. Това не е нещо ново. Науката отдавна знае, че много от видовете рак, са причинени от вирусни инфекции. Реално в момента лекарите не могат да обхванат цялата палитра от усложнения в организма, тъй като страдат всички органи и знанията им в някаква степен са “етапни”. Непрекъснато се откриват нови и нови проблеми и поражения.

Какво представлява Anti-Virus GANS

Anti-Virus ГАНС използва принципите на плазмената наука за лесно, бързо и достъпно третиране и профилактика в домашни условия на всички вирусни заболявания.

Както вече писахме в други статии, GANS е състояние на материята, което беше открито от ядреният физик М. Кеше. Въпреки, че теоретичната концепция на ГАНС е поставена през 1996г., на учените са им били необходими цели десет години за да произведат и тестват ГАНС.

Anti-Virus GANS е роден на “бойното поле”, където с течение на времето е бил допълван и подобряван при борбата с различните вируси. Ефективността му се дължи на изследвания в продължение на много години, за да се изучават вирусите, да се открият, наблюдават и анализира тяхното поведение. Всичко започва с избухването на вируса Ебола в Африка, когато президента на Сиера Леоне издава заповед за тестване на различни GANS материали. Учените от университета в Южна Сиера Леоне съобщават, че са били използвани ефективно за изкривяване на вируса Ебола.

През 2018 г. по искане на китайската национална сигурност и правителство, се създава екип от вирусолози и учени от плазмената наука с цел намиране решение за африканската чума по свинете и вируса, който я причинява. От докладите става ясно, че екипа е успял да намери решение.

В началото на януари 2020 г., китайското правителство обяви огнището на коронавирус в град Ухан. Знаейки, че определени GANS материали са имали ефект с вируса на африканската чума по свинете, китайските служители по националната сигурност отново поискаха помощ от г-н Кеше, за да намери решение и за коронавируса. В навечерието на китайската Нова година, на 24 януари 2020 г., г-н Кеше разработи нова, допълнена GANS система, която подари на китайският народ.

През февруари и март 2020 г. китайските служители по националната сигурност тестваха ГАНС системата в медицински университетски болници в Китай и потвърдиха, че тя е ефективно решение за коронавируса. В последствие китайската армия, в сътрудничество с учени от плазмената наука, започна производството на големи количества ГАНС вода за почистване и премахване на вируса в град Ухан.

По същото време, през февруари 2020 г., коронавирусът силно засегна Иран. Според онлайн независимата статистика, Иран се нареди на второ място след Китай по брой смъртни случаи на ден. Прехвърляйки се в Иран, коронавирусът мутира до нови версии, които имат способността да заразят най-вече бъбреците, стомаха, черния дроб, репродуктивните органи, кожата и кръвта. Поради тази причина беше необходимо да се допълни и подобри вече съществуващата се формула на Anti-Virus GANS.

Според статистическите данни от университета в Техеран, използването на новата плазмена технология GANS е имала голям ефект (96%) върху намаляването на смъртните случаи и разпространението на коронавируса в Иран. Подобен резултат е безпрецедентен в света на науката и медицината. Например, иранските здравни служители обявиха по националната телевизия, че градската болница в град Махалат, използваща Anti-Virus GANS, излекувала повече от 90 заразени. Преди използването на Anti-Virus GANS болницата е имала един до два смъртни случая на ден от коронавирус. Този град има население 45 000 жители и няма нови инфекции и смъртни случаи след използването на Anti-Virus GANS в края на март 2020 г.

Независимите изследвания, направени от нас в България, показаха същият ефект. Интересното е, че голям брой хора, които са използвали Anti-Virus GANS, реагираха с намаляване на кръвното налягане, подобряване състоянието при диабет и особено хора с депресия. В известен смисъл, този GANS може да се използва за естествена психологическа корекция на поведението.

Anti-Virus GANS може ефективно да се използва в случаите на ХИВ и подобни вируси, които са загадка за медицината. В действителност изследванията в Африка, направени върху пациенти с ХИВ, показват положителни резултати и драстична промяна в структурата на живота на пациентите, при които маркерите за ХИВ са станали толкова ниски, че не се считат за инфекциозни.

Солидните научни доказателства за ефекта на ГАНС приложенията в здравеопазването бяха определящи за нашето решение да лансираме плазмените технологии създадени от Фондация Кеше на българския пазар, представяйки едно иновативно решение в борбата с COVID-19 и останалите вируси.

Създадохме Anti-virus GANS и го предлагаме в три различни варианта — бутилчица пълна с наноматериал или под формата на статичен или преносим Life Protector.