Какво е плазма?

Плазмата е първоначалното състояние на материята във Вселената. Повечето хора знаят само за останалите три състояния на материята. Твърди вещества, течности и газове.

Но често забравят за съществуването на 4-тото състояние. Всички знаят, че атмосферата е газова, океана е течен и земята на която стоим е твърда. Това са трите състояния на материя които съществуват. И разликата между тези състояния е нивото на енергия съществуващо в тях. Плазмата е четвъртото състояние на материята на Земята. Например: имаме кубче лед, което е твърдо. Ако го нагреем, кубчето ще се разтопи и ще стане течност. Ако продължим да го нагряваме, течността ще започне да се изпарява превръщайки се в газ. Но какво ще стане ако продължим да нагряваме този газ? Температурата ще достигне няколко хиляди градуса и този газ ще се йонизира. По-голямата част от останалите молекули или атоми ще останат само ядро, тъй като електроните се разделят и се движат независимо. Този йонизиран газ е смесица от електрони, неутрални молекули и положително и отрицателно заредени йони, които си взаимодействат. Това е Плазма! Плазмата е първото състояние на материята във Вселената, защото 100% от цялата видима материя във Вселената съществува в състояние на плазма. Слънцето е гигантска плазма, планетите също са плазма и нашето тяло е изградено от плазма. Следователно всичко е плазма! С новото разбиране за плазмената наука можем да създаваме различни приложения които да отговарят на нуждите на обществото. Едно от тях е GANS.

Какво е GANS?

GANS означава „Газ в нано твърдо състояние на веществото“. Когато говорим за състоянието на материята на газа, имаме предвид молекули като кислород, водород, въглероден диоксид и т.н. Това е най-малко плътното от известните ни материални състояния. Ако мислим за различни материални състояния, имаме газ, течност, твърдо вещество и сега имаме GANS. Това е състояние на материята, което можем да създадем и е най-близо до първоначалния източник на енергия. Фондация Кеше откри, че GANS, изсушен, както и в допир с вода, е полезен като източник на енергия и може да се използва във всички области на здравеопазването, земеделието, енергетиката, космическите технологии, транспорта, околната среда и т.н. Получаване на GANS е резултат, когато въглеродът във въздуха се свързва с кислород от солен разтвор. В един вид плазмен балон, състоящ се от магнитни и гравитационни полета, тази връзка се въвежда в материална форма. Тази материя поглъща светлината (полетата) и ги съхранява и освобождава според търсенето. Всяка частица GANS е като слънце! Нано материалите в състояние GANS са най-свръхпроводящите и изолационни материали, които някога сме познавали. Сега когато знаем как да правим различни GANS материали, можем да осигурим нужната енергия на всяка клетка в тялото на човека, животното или растението за да функционира правилно.

Защо е необходимо да използваме GANS?

Да вземем за пример нашето тяло. То е изградено от множество клетки. За да функционират правилно тези клетки се нуждаят от енергията на различни елементи. Различните клетки използват енергията на различни минерали като калций, магнезий, фосфор, цинк и др. Когато тези клетки не получат нужната енергия се нарушава тяхната функция. Това води до нарушения в биохимичните процеси в тялото в следствие на което се образуват болести. Благодарение на иновативната плазмена наука, вече можем да контролираме доставката на тези енергии към клетките без да се налага да приемаме различни храни, добавки или хапчета. Това ще доведе до по-пълноценен живот обвързан с по-малко разходи и ще сложи край на разхищението на природните ресурси.